La Congregació 
La congregació de la Abadia de Montserrat actual està formada per setanta-sis monjos, repartits entre Montserrat, El Miracle i Cuixà. A més, al monestir hi viuen els infants que componen l'Escolania.